Air conditioning system assembled on top of a building.

Отопление, вентилация, климатизация в модерните сгради – общи принципи

Така както е зададено заглавието, с всички компоненти, които правят вътрешната среда в сградите годна за живеене във всеки сезон от годината, се обединяват под общото название HVAC. Това са системи, които в последните повече…