Отопление, вентилация, климатизация в модерните сгради – общи принципи

Tagged:

Air conditioning system assembled on top of a building.
Air conditioning system assembled on top of a building.

Така както е зададено заглавието, с всички компоненти, които правят вътрешната среда в сградите годна за живеене във всеки сезон от годината, се обединяват под общото название HVAC. Това са системи, които в последните повече от 100 години достигнаха до изключително ниво от гледна точка на изпълнение и коефициент на полезно действие. В този смисъл, в МАРКАН ПРО разполагаме с най-добрата база за процедурите по реализация на HVAC системи, така че всички общи принципи и конкретни задания да бъдат изпълнени по най-добрия възможен начин.

За да работят в оптимален режим и да са ефективни, системите, които са отговорни за климатизация, отопление и вентилация, трябва да пренасят топлина и влага навътре и навън от системата, както и да контролират нивото на замърсяване. Начините за отстраняване са чрез премахване на замърсителите или чрез свеждането им до приемливите нива.

  • Вентилационната система привнася въздух в затвореното пространство и премахва замърсителите.
  • Отоплителната система повишава температурата в пространството, за да компенсира загубата на топлина между вътрешната и външната среда.
  • Охладителната система понижава температурата в среда, която се е повлияла от повишения брой на хората, от напичане на слънцето или други топлинни фактори, които причиняват дискомфорт.

Когато посетите http://markanpro.bg, можете да се запознаете с цялата база от услуги, които следва да се изпълнят за качественото изпълнение на HVAC системите. Ще се запознаете с процесите, които задвижват цяла една система от знания, правила, стъпки и етапи от съществено значение за реализацията на всеки един проект. Защото HVAC системите варират изключително много според индивидуалните компоненти и начина по-който се инсталират в архитектурното пространство. Системите имат базисни елементи, които в зависимост от проекта се инсталират в различни конфигурации. За успеха на един проект по климатизация са необходими изключителни инженерни познания, практически решения, самочувствие и сигурност при изпълнение. В МАРКАН ПРО те не липсват.

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).